Jeshua - menneskesønnenen

av Bente Bendiktsen

ISBN nr. 978-82-995508-6-4
Utgitt: 2007
Design: Geir Esben Østbye
Kr. 149,- + porto

Jeshua menneskesønnen er en bok som i følge mange lesere kan gi oss ny og stor innsikt! I Jeshua - Menneskesønnen gir Bente Bendiktsen liv og psykologi til Jesus eller Jeshua. Den gir oss et interessant bilde av Menneskesønnen. For mange er dette en kontroversiell bok som vekker debatt. Bokens jeg-stemme er Jesus fra Nazareth. Selv presenterer han seg som Jeshua. Jeshua forteller om sine unge år og om sitt voksne liv fram til den brutale avslutningen.

Hvem var egentlig Jesus Kristus, tømmermannen som ble helbreder og profet? Har kirken tilpasset Jesus til sitt bilde? Nå hevder noen å kunne dokumentere at Jesu levninger er funnet i det som ser ut til å være en felles familiegrav. Denne saken har vært omtalt i media og mange stiller seg nå spørsmålet om grunnleggeren av den kristne tro ligger begravet sammen med noen av sine kjære. Hvor fører det oss hen? Inskripsjonene på flere av sarkofagene er svært interessante, og i denne sammenheng gir navnet Maria eller Mirjam næring til ytterligere undring, siden Bente Bendiktsen i boken Jeshua - Menneskesønnen lar Jeshua fortelle at han som svært ung mann giftet seg med en kvinne med navnet Mirjam som senere døde i barsel. Finnes det andre sannheter om Jesus enn den vi har blitt fortalt gjennom to tusen år?

I Jeshua - Menneskesønnen gir Bente Bendiktsen liv og psykologi til Jesus eller Jeshua.Den gir oss et interessant bilde av Menneskesønnen. For mange er dette en kontroversiell bok som vekker debatt. Bokens jeg-stemme er Jesus fra Nazareth. Selv presenterer han seg som Jeshua. Jeshua forteller om sine unge år og om sitt voksne liv fram til den brutale avslutningen. Gjennom historien i denne boken får vi bli kjent med hvem han var og høre om læretiden han måtte gå gjennom før han begynte sin gjerning og ble Jesus Kristus. Det ble hans skjebne, hans liv, å formidle til mennesket hvor storslått, altomfattende og kjærlig GUD - Skaperen - er. Og at mennesket er uløselig knyttet sammen med resten av skaperverket. Jeshuas lære om at Guds rike finnes inne i eder forstår vi til fulle når vi blir kjent med den arven han ønsket å etterlate seg. Hans lære er inkluderende, ikke fordømmende og ekskluderende. Jeshua stilte seg aldri over menneskene. Ikke den gang, ikke nå. Hans budskap til oss kan gjøre oss til bedre mennesker og gi oss indre fred dersom vi til fulle vil akseptere og forstå de sannheter og den kjærlighet han formidler. Jeshua fordømmer ingen, det gjorde heller ikke Jesus Kristus.

Bokomtaler:
Varingen mars 2007
Dagen 8. mai 2007
NRK Mellom Himmel og jord, mars 2007
P4 Etter frokost
Medium magasin nr 9 - 2007
Ildsjelen nr 1 2008