På talefot med døden -
beretninger om livet

Av Unni Ranheim

ISBN nr. 978-82-995508-1-5
Utgitt: 2004
Foto: Rita Aglen m.flere.
Design: Geir Esben Østbye
Kr. 149,- + porto

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden? I boken På talefot med døden - beretninger om livet, har femten sjenerøse mennesker åpnet sine hjerter slik at vi kan få dele noen av deres innerste tanker, følelser og opplevelser om livet og døden. De har på ulike måter vært nødt til å forholde seg til døden, enten ved at de selv har en alvorlig sykdom, at de har mistet en av sine kjære, eller at de selv har vært døden nær. De reflekterer også over om livssyn og tro påvirker deres forhold til døden. Men selv om døden står meget sentralt i denne boken, så er det livet det handler om. Det er derfor de har sagt ja til å være med. De ønsker at vi andre, vi som ennå ikke har fått den erfaringen de har, skal kunne lære noe av deres historier slik at vi kan få et bedre liv.

«Det er aldri tungt å dø for den som vel har levet», sa presten Petter Dass (1647-1707).

Om forfatteren:
Unni Ranheim er opprinnelig trønder, men bor i Tønsberg. Hun er cand.mag og har i over tjue år livnært seg av å skrive, først som frilansjournalist og de siste årene som forfatter av fire bøker som alle handler om livet, døden og sorgen.
Hun driver også Uranus Forlag og er medlem av Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening. Hun holder også skriveverksted, ikke for å utdanne forfattere, men for at alle de som har lyst til å skrive, men som aldri har våget å ta sjansen på å delta på et skrivekurs, nå har en gylden mulighet til å finne ut at de kan skrive!

Bokomtaler:
NRK Mellom himmel og jord mai 2005
Sykepleien nr 7, 2005, bokomtale
Sygeplejersken nr 4, 2005 «Når døden kommer i forgrunnen»
Fagbladet nr 8, 2004 » Fotball i himmelen»
Fontene nr 4, 2004, bokomtale
Opplendingen september 2004 » ...døden ikke heller»
Ergoterapeuten nr 11, 2004 «Mangt skal vi møte og mant sksal vi mestre»
St. Olav nr 10, 2004 «Redelig om døden»
Tidsskrift for den norske lægeforening nr 22, 2004 «Viktig bok om reisens slutt»
Norsk Psykologforening nr 41, 2004
The Lion nr 5, 2004
Fredrikke nr 4, 2004
Oppland Arbeiderblad 3. april 2004
Hadeland 24. mars 2004
Sinn & Samfunn nr 4, 2004