VENTILASJON - versjon 2020


Ventilasjon - ENERGI OG MILJØRIKTIGE BYGG

Av Svein Erik Ulverud

Boken har samme bestillingsreferanse som før:
ISBN: 978-82-995508-4-0 versjon 2020
Ny pris: 325,- kr + porto
BESTILLES  PÅ EPOST:
uranusforlag(at)uranusforlag.no eller i kontaktskjemaet.

Boken kan bestilles som enkeltbok eller som klassesett.
Ved kjøp av klassesett (min. 10 eks) i samlet bestilling og fakturering, gis 10 % rabatt.
Vi må dessverre forhåndsfakturere boken ved private bestillinger.
Skoler, firmaer og offentlige etater får tilsendt faktura.

Om boken:

Dette er en praktisk håndbok som tar for seg ventilasjon med tanke på effektiv og miljøriktig bruk av energi,
samt hvordan ventilasjonsanlegg kan bidra til et godt inneklima.

Driftsledere, ventilasjonsteknikere, entreprenører og rådgivende ingeniører
som har kjøpt denne håndboken, melder tilbake at boken brukes som
oppslagsverk i det daglige arbeidet med prosjektering, bygging og
vedlikehold av ventilasjons- og klimaanlegg.
Formålet med boken er ikke å bevise fysiske prosesser, men at den skal
være en håndbok for bruk i det daglige arbeidet.

De som ønsker å gå videre og studere de fysiske prosessene på et mer
teoretisk nivå, vil også ha glede av boken som en innføring.
Det er lagt vekt på systemforståelse men boken inneholder også de
viktigste formlene man trenger til daglig bruk.

Bokens hovedkapitler er:
* Historikk
* Termisk inneklima og luftkvalitet
* Dimensjonering av friskluftmengder, myndighetskrav, dimensjonering
ved kjøling og befuktning/avfuktning.
* Mekanisk ventilasjon, prinsipper og metoder
* Naturlige og hybride ventilasjonssystemer
* Transport av luft
* Kanalsystemet
* Varmegjenvinnere
* Tilførsel og avtrekk i rommet.
* h-x diagrammet

Om forfatteren:

Tidligere rådgivende ingeniør Svein Erik Ulverud har bred erfaring som rådgiver og lærer.
Han har drevet egen rådgivningsvirksomhet, vært engasjert av (daværende) Olje- og Energidepartementet gjennom
Opplysningsaksjon for enøk og var faglig ansvarlig for kampanjen ENØK 92. Han har vært engasjert som hovedlærer og
forfatter av kursmateriell, og vært ansvarlig for komplette kursopplegg innenfor området energi og miljø. Medforfatter av
fagboken «Enøk i bygninger» fra NTNU. Forfatter av opplysningsmateriell innenfor energi og miljø til publikum.
Utarbeidet undervisningshefter til ulike bransjekurs innenfor samme fagområder. Med i arbeids- gruppen i MEIS, (miljø,
energi og inneklima i skolen), og medforfatter til undervisnings- opplegget for videregående skoler.. Har gjesteforelest ved NTNU flere ganger.
Han har undervist og har utarbeidet kursopplegg i Plan- og bygningslovens Kap. VIII, Miljø og helse.
Han har vært posjektleder, medforfatter, hovedlærer og sensor i Enovas kompetansegivende etterutdanningskurs for ingeniører «Energibruk i bygg» fra 2003.
De seneste årene har han vært sensor ved studiet «Klima-, energi og miljø».

Han er nå pensjonist.