Vær der for meg - om ungdom, død og sorg

av Unni Ranheim
Tell forlag 2002
ISBN: 9788275 22193 1
Foto:
Lisbeth Michelsen
Design: Geir Esben Østbye
Utsolgt, men finnes på de fleste bibliotek

Mange som sørger tror de er alene om de vonde opplevelsene etter et dødsfall:
Er det bare jeg som føler det på denne måten?
Er det bare jeg som har venner som ikke forstår?
Er det bare jeg som har foreldre og lærere som krever at jeg skal oppføre meg som vanlig etter 14 dager?
Er det bare jeg som opplever at voksne ikke hilsr på meg?

Tolv ungommer deler i denne boken sine opplevelser og sin sorg med oss.
Ikke nødvendigvis de aller innerste og mest sårbare tankene, men de forteller, hver på son måte,
om hvordan de opplever og takler sorg.
Foruten ungdommenes historier, uttaler også ni fagåersoner seg om ulike temaer som berører sorgreaksjoner hos unge mennesker, når de mister noen som står dem nær.